4. Suran Guds hjälp

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Avun suura

Mål

  • Eleven bekantar sig med suran Guds hjälp och lär sig den på arabiska.
  • Eleven lär sig att suran, enligt islamsk tradition, är en av profeten Muhammeds sista uppenbarelser.
  • Eleven lär sig versernas betydelse på svenska.

Undervisningstips

  • Titta på bilder av berget Arafat. Det finns en bild på s. 128 i läroboken.
  • Titta på Arabiska halvön på kartan och på islams utbredning i och utanför det här området.
  • Fundera på de mångfaldiga belöningarna för goda gärningar inom islamsk tro. Vad berättar det om Allah?
  • Läs profeten Muhammeds sista predikan enligt översättningen på www.islamguiden.com:
  • ”Oh mitt folk, lyssna på mig, för jag vet inte om jag efter detta år kommer att finnas bland er längre. Lyssna därför noga på vad jag har att säga och för vidare dessa ord till dem som inte kan vara närvarande här idag.

Oh mitt folk, precis som ni ser denna månad, denna dag, denna stad vara heliga, se på samma sätt när det gäller varje muslims liv och egendom och att de är ett heligt förtroende. Återlämna varor som anförtrotts er till deras rättmätiga ägare. Skada ingen så att ingen skadar er. Kom ihåg att ni verkligen kommer att möta er Herre och att Han kommer att beräkna era gärningar. Allah har förbjudit er att ta ocker, därför ska alla ränteförpliktelser framöver avstås från.
Var medveten om Satan, för att behålla tryggheten i er religion. Han har förlorat allt hopp om att han kommer att kunna leda er på fel vägar i stora ting, så var medvetna så ni inte följer honom i små ting.

Oh mitt folk, det är sant att ni har vissa rättigheter när det gäller era kvinnor men de har också rättigheter över er. Kom ihåg att ni har tagit dem som era hustrur med Allahs förtroende och med Hans tillstånd. Om de står fast vid er rätt, då är det deras rätt att ges föda och kläder med vänlighet. Behandla era kvinnor väl och var vänliga mot dem för de är era partner och era engagerade hjälpare. Och det är er rätt att de inte har som sina vänner de som ni inte tycker om, såväl som att aldrig vara otuktiga.

Oh mitt folk, lyssna på mig innerligt, dyrka Allah, förrätta era fem dagliga böner, fasta under månaden Ramadan, och ge av er förmögenhet i Zakat. Utför Hajj om ni har råd med den. Lär er att varje muslim är en broder till varje muslim och att muslimer utgör ett broderskap. Ingenting ska bli lagligt för en muslim som tillhör en annan muslim om det inte givits frivilligt och villigt. Tillfoga därför inte er själva någon orättvisa.

Kom ihåg att ni en dag ska möta Allah och svara för era handlingar. Så var medvetna: vik inte av från rättfärdighetens stig efter att jag är borta.Oh mitt folk, ingen profet eller apostel kommer att komma efter mig, och ingen ny troslära kommer att födas. Resonera därför väl, oh mitt folk, och förstå mina ord som jag överför till er. Jag lämnar två ting efter mig, Koranen och min Sunnah och om ni följer dessa kommer ni aldrig att gå fel.

Alla de som lyssnar till mig kommer att föra mina ord vidare till andra och de till andra i sin tur; och må de sista förstå mina ord bättre än de som lyssnade direkt till vad jag hade att säga. Var mitt vittne, oh Allah, att jag har frambringat Ditt budskap till Ditt folk.”