5. Suran Det goda i överflöd

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Runsauden suura

Mål

  • Eleven bekantar sig med suran Det goda i överflöd på arabiska.
  • Eleven studerar surans betydelse på svenska.

Undervisningstips

  • I mån av möjlighet kan eleverna ta hjälp av ett recitationsprogram på internet, till exempel Quran explorer.
  • Eleverna studerar parvis surans betydelse inom islam och kan utnyttja olika tafsir på internet.
  • Fundera på hur bilden på s. 131 i läroboken anknyter till suran Det goda i överflöd och dess betydelse.