10. Brunnen

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Kaivo

Mål

  • Eleven bekantar sig med berättelsen om profeten Ya’qub och hans son Yusuf.
  • Eleven förstår Ya’qubs plats i kedjan av profeter.
  • Eleven förstår hur viktigt det var att Ya’qub var tålmodig enligt islam.

Undervisningstips

  • Rita tillsammans Yusufs släktträd på klassrumsväggen: Yusuf och hans bröder, Ya’qub, Ishaq och Ibrahim. Ni kan utgå från profeternas släktträd på insidan av lärobokens främre omslag.
  • Diskutera brödernas reaktioner på Yusufs drömmar. Varför ville bröderna göra sig av med Yusuf?
  • Diskutera elevernas egen relation till sina syskon och om det förekommer avundsjuka mellan syskonen.
  • Sök upp ställen om Ya’qub i Koranen i suran Yusuf, Josef.