11. Faraos drömmar

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Faaraon unet

Mål

  • Eleven bekantar sig med hela berättelsen om Yusuf.
  • Eleven förstår att enligt Koranen var Yusuf tålmodig och litade på Allah också under svåra perioder.

Undervisningstips

  • Diskutera på vilka sätt Gud prövade Yusuf och hur Yusuf förhöll sig till motgångarna i berättelsen.
  • Om läraren vill visa filmen ”Josef: Drömmarnas Konung” är det skäl att betona att filmens bild av Yusuf avviker från islams uppfattning uttryckligen i det hänseendet att Yusuf aldrig var bitter eller arg vare sig på sina bröder eller på Gud.