7. Islams 25 Profeter

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Profeettojen tarinoita

Mål

  • Eleven lär sig namnen på de 25 profeter som nämns i Koranen.
  • Eleven förstår kedjan av profeter sedan profeten Adam och profeternas betydelse för islam.

Undervisningstips

  • På insidan av lärobokens främre omslag finns profeternas släktträd. Studera det med eleverna.
  • Eleverna bekantar sig med profeterna och gör ett kort föredrag om varje profet. Föredragen kan göras parvis eller gruppvis och hängs sedan upp på väggen.
  • Sök upp ställen i Koranen där profeternas nämns, till exempel Adam (K. 3:59) eller Isa (K. 4:157). Tänk på att versnumreringen kan variera i olika översättningar av Koranen.
  • Diskutera profeternas betydelse inom islam: vad hade alla profeter gemensamt, varför har Gud skickat profeter enligt den islamska tron.