8. Kamelstoet

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Naaraskameli

Mål

  • Eleven förstår att enligt Koranen skickade Allah en ny profet varje gång människorna hade kommit in på fel spår.
  • Eleven bekantar sig med berättelsen i Koranen om profeten Salih och hans under, det vill säga kamelstoet som steg ut ur bergsväggen.
  • Eleven förstår Allahs barmhärtighet och människans möjlighet att ångra sina handlingar enligt islam.

Undervisningstips

  • Gå tillsammans igenom verserna 7:73–79 och 11:61–68 i Koranen.
  • Titta på bilden av kamelstoet på s. 143 i läroboken.
  • Titta på en filmsnutt eller bild av kamelstoet. Studera kamelens uppbyggnad och storlek.
  • Fundera tillsammans på berättelsen om Allahs barmhärtighet när Han, enligt islam, än en gång gav människorna tid att ångra sig och be om förlåtelse.
  • Fundera på hur vi skulle reagera om vi har lånat ut en fin sak till en vän och vännen har sönder saken mitt framför oss trots att han eller hon lovat vara försiktig.
  • I Koranen berättas det att Salihs kamelsto hade en unge. Kamelsto heter naqah på arabiska och unge heter fasil. Allah bestämde att var och en skulle ge kamelen vatten i tur och ordning. Använd följande verser i Koranen som bakgrundsläsning: suran Hud 11:61–68, suran Urskillning 7:73–79, suran Poeterna 26:141–158, suran Solen 91:11–15, suran Månen 54:23–32 och suran Myrorna 27:45–53.