9. I valens buk

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Valaan vatsassa

Mål

  • Eleverna bekantar sig med berättelsen om profeten Yunus.
  • Eleverna förstår att enligt islam vägleder Allah muslimerna.
  • Eleverna förstår att ånger och förlåtelse ofta korrigerar det man har gjort fel.

Undervisningstips

  • Läs verserna 21:87, 37:139–148 och 68:48 i Koranen.
  • Titta på bilderna av valen och båten på s. 144–145 i läroboken.
  • Titta på valens uppbyggnad och storlek på datorn, särskilt på valens buk.
  • Diskutera med eleverna varför Yunus fick lämna valens buk i berättelsen. Hur skulle det ha gått om Yunus inte hade ångrat sig?
  • Läs vers 21:87 i Koranen. Berätta för eleverna att Nun i ordet Dhun-Nun här torde syfta på valen.