15. Tvagningen

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Rukouspesu

Mål

  • Eleven lär sig hur tvagningen utförs.
  • Eleven förstår varför tvagningen är viktig inom islam också som mental förberedelse inför bönen.
  • Eleven blir medveten om att tvagningen kan se lite olika ut.

Undervisningstips

  • Eleverna kan få i läxa att ta reda på hur tvagningen görs hemma hos dem.
  • Utgå från bilderna på s. 168–169 i läroboken.
  • Öva på tvagningens ordningsföljd tillsammans. Det kan också göras parvis.
  • Eleverna kan få i uppgift att spela in en kortfilm med rubriken ”Tvagningen” på sin mobiltelefon.