16. Jag inleder min morgon

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Aloitan aamuni

Mål

  • Eleverna repeterar bönepositionerna och böneorden.
  • Eleverna lär sig hur bönen går till.
  • Eleverna förstår att det kan finnas små skillnader i bönen, men enligt islam borde alla ha samma avsikt med sin bön.

Undervisningstips

  • Bekanta er med bönen genom att till exempel titta på filmer.
  • Läraren går igenom olika tashahud. Exemplet nedan är en av sunnimuslimernas tashahud.

”At tahijaatu lillahi , was salawatu, wattayyibatu, assalamu alaika ayyuhan nabiju wa rahmatul lahi wa barakatuhu, assalamu alayna wa ala ’ibadillahi s saalihiin. Ashhadu an la ilaha illal lah wa ashhadu anna muhammadan rasulallah.”
På svenska: ”Allt tack, alla böner och allt som har med pengar att göra tillhör Allah. Frid vare med Dig, o Profet, och Allahs nåd och välsignelser. Frid vare med oss, alla rättfärdiga tjänare av Allah.” Efter det kan man fortsätta med följande dua: ”Allaahumma salli ’ala muhammadin wa ’ala aali muhammadin, kama sallayta ’ala ibrahiima wa ’ala aali ibrahiima wa baarik ’ala muhammadin wa ’ala aali muhammadin kama barakta ’ala ibrahiima wa ’ala aali ibrahiima innaka hamiidun majiid.” På svenska: O Allah, sänd nåd och ära till Muhammed och hans familj precis som du har sänt nåd och ära till Ibrahim och hans familj; och välsigna Muhammed och hans familj precis som du har välsignat Ibrahim och hans familj. Sannerligen, Du är den mest Prisade, den Störste.”

  • En av shiamuslimernas tashahud är: ”Ash hadu al laa ilaaha illallaahu wahdahu laa shariika lah, wa ash hadu anna muhammadan ’abduhu wa rasuluh. Allaahumma salli ’alaa Muhammadin wa aali muhammad.” På svenska: Jag vittnar att det inte finns någon annan gud än Gud, som är den enda och som inte kan jämföras med någon. Jag vittnar också att Muhammed är Hans tjänare och Profet. O Gud, välsigna Muhammed och Hans efterkommande.”