17. Vi ber tillsammans

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Rukoilemme yhdessä

Mål

  • Eleven förstår att det inom islam finns olika slags böner för olika situationer.
  • Eleven lär sig hur fredagsbönen och id-bönen går till.
  • Eleven förstår att enligt islam ska man lyssna tyst till fredags- och id-predikan.

Undervisningstips

  • Läraren frågar eleverna vilka slags böner de känner till eller har varit med om.
  • Läs om fredagsbönen i vers 62:9 i Koranen.
  • Läraren visar en del av id-bönen: det finns filmer på YouTube till exempel med sökordet Madina Eid Prayer och vid behov också av fredagsbönen eller andra böner med sökordet Friday Prayer.

Uppgifter och svar

  1. Andra böner är bland annat id-bönen, begravningsbönen, fredagsbönen, tarawih, istikhara, regnbönen och extra sunnaböner.
  2. Chiffrets lösning: Förrätta bönen och ge åt de behövande och böj era huvuden med de andra som böjer sina huvuden i bön.