19. Pappa Mustafa ger råd

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Mustafa-isä neuvoo

Mål

  • Eleven lär sig att imamen håller en predikan, khutba, i moskén varje fredag, och att det varje vecka är en ny khutba om ett nytt tema.
  • Eleven bör förstå att temat för khutba är muslimens ansvar och skyldighet inom islam.
  • Läraren och eleverna diskuterar vad imamen menade när han talade om muslimens ansvar och skyldighet gentemot Allah.

Undervisningstips

  • Läraren berättar att enligt islam är muslimerna ansvariga inför Allah för allt som de gör och säger.
  • Inom islam är muslimens skyldigheter mot Allah att ha en god relation till Honom, att älska Honom och att tacka Honom för Hans nåderika verk. Muslimen ska tillbe Allah, fasta, läsa Koranen, göra dua och göra goda gärningar enligt islam. Muslimen ska gå rätt väg och ångra sig om han gör fel, och be om förlåtelse, för Allah är Förlåtaren. Enligt islamsk tradition bad Allah profeten Muhammed att berätta detta för de troende: ”Säg: om ni älskar Gud, följ mig, så älskar Gud också er och förlåter er för era synder. Han är Förlåtaren, Den Barmhärtige.”
  • Islam lär att muslimens skyldighet är att ta hand om sig själv och sin hygien. Han ska ta hand om sin hälsa genom att bara äta tillåten mat och genom att motionera. Muslimen ska utbilda sig genom studier, arbeta och skydda sig från sjukdomar genom att avstå från alkohol och droger och annat som kan vara skadligt för kroppen och själen.
  • Inom islam ska muslimska föräldrar ta hand om sina barn, utbilda dem och fostra dem att tillbe och älska Allah, profeten Muhammed och hans efterföljare. Muslimerna ska älska och ta hand om sin familj och sina släktingar och respektera och hjälpa sina grannar. Alla är skyldiga att ta hand om sitt samhälle och upprätthålla ordning genom att göra goda gärningar och avstå från onda och genom att vara goda medborgare.