20. Fatima känner igen ärliga handlingar

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Fatima tuntee rehelliset teot

Mål

  • Eleven lär sig att enligt islam vill Allah att muslimerna lever rättvist och gör goda gärningar.
  • Eleven lär sig vad rättvisa är.

Undervisningstips

  • Eleverna och läraren diskuterar vad som hände på barnkalaset i berättelsen.
  • Enligt islam har Allah uppmanat muslimerna att vara rättvisa mot alla. Hur kan en muslim beakta detta?
  • Diskutera att enligt islam är alla lika värda inför Allah.
  • Läraren berättar att enligt islam ska en muslim leva rättvist. Att föräldrar är rättvisa mot sina barn betyder att de uppfostrar dem, lär dem vad som är rätt och behandlar dem alla lika. Och att barn är rättvisa mot sina föräldrar innebär att de visar respekt för dem, gör goda gärningar för dem, lyder dem och tar hand om dem när de blir gamla. Att läraren är rättvis mot sina elever betyder att hen lär dem rätt och uppmuntrar dem att lära sig. Läraren ska behandla alla elever lika. Eleverna ska visa respekt för läraren, lyssna och koncentrera sig på undervisningen och göra sina uppgifter ordentligt. Eleverna får inte störa de andra eleverna eller läraren under lektionerna.
  • Enligt islam ska muslimerna vara rättvisa mot sina släktingar, vänner, grannar och alla andra.