21. Zainab och Adam gör ett misstag

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Zainab ja Adam erehtyvät

Mål

  • Eleven förstår att enligt islam är människan svag och gör misstag.
  • Eleven lär sig att det är förbjudet inom islam att ljuga och stjäla.
  • Eleven inser att enligt islam är Allah den Nåderike, Förlåtaren.
  • Eleven lär sig att inom islam blir den förlåten av Allah som ångrar sina misstag och ber om förlåtelse.

Undervisningstips

  • Gå tillsammans igenom verserna 6:151–153 och 7:33 i Koranen.
  • Diskutera vilka situationer som lätt leder till misstag och i vilka situationer en människa till och med kan göra förbjudna handlingar.
  • Fundera på hur man kan hålla sig ifrån onda gärningar och lära sig av sina misstag.
  • Läraren påminner om att var och en av oss gör misstag ibland – en del gör dem offentligt, andra i hemlighet, en del misstag är större, andra mindre – och att Gud, enligt islam, är den som ger den slutliga domen för människornas gärningar.
  • Allah har enligt islam lovat att förlåta människorna för sina handlingar om de ångrar dem uppriktigt och försöker bättra sig. I Koranen säger Allah: ”De som begår dåliga handlingar men sedan genomsyras av ånger och äkta tro ska efter denna sinnesändring få erfara att din Herre förvisso är ständigt förlåtande, barmhärtig.” (7:153)