22. Moskén i centrum

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Moskeijan elämän keskiössä

Mål

  • Eleven förstår moskéns betydelse i det muslimska samhället.
  • Eleven bekantar sig med moskéernas mångsidiga uppgifter förr i tiden och i dag.

Undervisningstips

  • Eleverna bekantar sig med Profetens moské och dess historia.
  • Eleverna lär sig mer om moskéernas verksamhet under historiens gång, till exempel genom att söka information på internet. Diskutera och jämför moskéernas verksamhet förr och nu.
  • Gör ett studiebesök till en närliggande moské, om det är möjligt. Ta reda på vad moskén har för verksamhet och gör en sammanfattning i skolan.
  • Eleverna bekantar sig med någon finländsk moské med hjälp av moskéns webbplats och skriver en broschyr om moskén och dess verksamhet.