23. Den första böneriktningen

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Ensimmäinen rukoussuunta

Mål

  • Eleven lär sig att den första böneriktningen var mot Jerusalem.
  • Eleven tar del av berättelsen om bytet av böneriktning och förstår den islamska läran om varför Gud införde den nya böneriktningen.

Undervisningstips

  • Studera kartan och leta fram Jerusalem och Mekka.
  • Fundera på hur muslimer idag skulle reagera om de fick höra att böneriktningen ska ändras.
  • I Koranen berättas det om den nya böneriktningen i verserna 2:141–142 och 2:148–149.
  • Bekanta dig med Masjid al qiblatain,två qibla-moskén
  • På s. 197 i läroboken finns en bild av två qibla-moskén.