1. Islam är en världsreligion

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Islam on maailmanuskonto

Mål

  • Eleven förstår att islam är världens näst största religion efter kristendomen och att antalet muslimer uppskattas till cirka 1,6 miljarder, det vill säga var fjärde människa i världen är muslim.
  • Eleven förstår begreppet umma, den islamska familjen.
  • Eleven lär sig hur många människor i världen som bekänner sig till världsreligionerna och hur många som är religionslösa.

Undervisningstips

  • På bilden på sidan 12 i boken kan man se i vilka länder över halva befolkningen är muslimer.
  • Med hjälp av en världskarta kan man se var islams heliga städer ligger och hur islam har spridit sig från 600-talet till idag. Leta samtidigt efter elevernas släktrötter på kartan.
  • Diskutera den islamska familjens, ummas, betydelse och hur viktig umma är framför allt för muslimer som är i minoritet.
  • Studera cirkeln över världens religioner samt de olika religionernas och de religionslösas andel. Placera ut de olika religionernas symboler på världskartan på de områden där varje religion är i majoritet.
  • Studera befolkningens fördelning i muslimska länder med hjälp av den här kartan på internet.