2. Islam i Finland

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Islam Suomessa

Mål

  • Eleven lär sig att islam är en av religionerna i Finland.
  • Eleven lär sig muslimernas historia i Finland och lär sig om de första muslimerna i Finland: tatarerna, som kom till Finland redan i slutet av 1800-talet.
  • Eleven lär sig att antalet muslimer i Finland började öka i slutet av 1900-talet till följd av den ökade invandringen.
  • Eleven lär sig att vem som helst, även en infödd finländare, kan bli muslim och att det kallas att återvända till islam.
  • Eleven lär sig att samfunden och olika islamska organisationer driver bönehus och ordnar koranskolor, evenemang och föreläsningar.

Undervisningstips

  • Med hjälp av bilderna på sidorna 14 och 15 i boken kan man diskutera typiska kännetecken för finländska moskéer och bönehus.
  • Diskutera vad som finns inne i moskén med hjälp av bilden på sidan 15: bönemattor, en predikstol (minbar) där imamen håller fredagspredikan och en nisch (mihrab) som visar böneriktningen.
  • Fundera tillsammans på vad som har främjat muslimernas integration i Finland vid olika tidpunkter.
  • Gör ett besök i närmoskén och diskutera vilken verksamhet eleverna vill ha i närområdet.