4. Kvinnorna inom islam

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Naiset islamissa

Mål

 • Eleven lär sig att kvinnan inom islam är en självständig individ med egna religiösa skyldigheter och ansvar för sina egna handlingar.
 • Eleven lär sig att det finns både religiösa och kulturella tolkningar som påverkar kvinnans ställning inom islam.
 • Eleven lär sig att män och kvinnor är jämställda inom islam.
 • Eleven lär sig att religiösa kännetecken är tillåtna i Finland också i arbetslivet.
 • Eleven lär sig termen hijab och dess olika betydelser.

Undervisningstips

 • Lektionen kan inledas med en diskussion om människorättssituationen i olika länder i världen. Diskutera vilka olika orsaker det kan finnas till att människor och framför allt kvinnor bemöts och behandlas olika i olika länder.
 • Läs högt och diskutera vers 4:1 i Koranen, enligt vilken män och kvinnor, i andligt hänseende, är lika inför Gud. 
 • Diskutera hur män och kvinnor ska klä sig enligt islam. Betona att det finns klädregler för både män och kvinnor. Det finns fler regler för män. Läs om de invecklade klädreglerna för män till exempel i imamen Nawawis böcker, som är skrivna enligt den shafi’itiska rättsskolan: Riyad al Salih, The Forty Hadith och Minjah al Talib. De har översatts till engelska och finns till exempel på den här sidan.
 • Diskutera med hjälp av bilderna på sidan 21 vilka olika yrken muslimska kvinnor kan ha i Finland idag. Om eleverna tar upp diskriminering i arbetet, diskutera saken tillsammans. Berätta först att olika situationer kan te sig olika för olika människor. Exempelvis första generationens invandrare kunde ha svårt att få jobb på grund av bristande språkkunskaper, men orsaker till utanförskap kan sökas också i den religiösa klädseln. I huvudstadsregionen finns många unga kvinnor med huvudduk i olika yrken. Många arbetsgivares attityder har förändrats. Exempelvis HNS och Ikea tillhandahåller en huvudduk som ingår i arbetsklädseln. Andra generationens invandrare och finländare som har återvänt till islam talar också finska eller svenska bra.
 • Titta på bilden på sidan 23 och fundera på hurdan bild den ger av muslimska kvinnors ställning i familjen.
 • Diskutera den bild av muslimer som förmedlas i medier.