5. Den islamska kulturen

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Islamilainen kulttuuri

Mål

  • Eleven lär sig hur islam som religion och grundval för tänkandet samt Koranen och tolkningen av den har påverkat konstens och vetenskapens utveckling och blomstring inom den islamska kulturen.
  • Eleven bekantar sig med islaminspirerade konstformer, såsom kalligrafi och arkitektur.
  • Eleven bekantar sig med vetenskapliga rön inom medicin, kemi och matematik under islams blomstringstid.
  • Eleven lär sig att den islamska konsten är mångsidig.

Undervisningstips

  • Förklara till exempel att inom islam har tron och vetenskapen, som förklarar och utforskar det som finns, ända från början varit oskiljaktiga delar av samma verklighet. Enligt islam finns trons frö i människans själ och behöver kunskap för att börja blomstra. Vetenskapen går i korthet ut på att forska och beskriva den erhållna kunskapen. Inom islam vill Gud att tron ska styras av bevis och enligt Koranen är hela världen ett bevis på Gud.
  • Visa klassen bilder på umaijadi-moskén i Damaskus, som är en av de äldsta moskéerna, och på islamsk 1800-talskonst, till exempel spegelsalen i Golestan-palatset i Teheran.
  • På internet finns exempel på de nyaste riktningarna inom kalligrafin. Jämför dem med äldre kalligrafi. Berätta för eleverna att kalligrafi har utövats nästan överallt i världen. Kalligrafi har främst använts för att spara viktiga texter. Kalligrafi har gjorts både med penna och på keramiska plattor och till exempel genom att rista in text på träskulpturer.
  • Visa exempel på målar-, textil-, trä- och keramikkonst.
  • Eleven bör veta att kläder och mattor inte i sig är en viktig del av islam och livet som muslim. Fundera på varför mattor har tagits i bruk inom den islamska världen. Svaret är till exempel att golven i moskéerna ofta täcks av mattor för att moskén ska hållas varm och golvet ska vara rent och mjukt för knäna. Sök bilder på olika slags mattor på internet.
  • Eleverna bör förstå att det finns mycket islamsk konst, att dess historia är lång och att det har använts så många olika metoder och material att det är omöjligt att ta upp mer än en bråkdel av det på lektionen.