6. Islams mångfald

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Islamin monimuotoisuus

Mål

 • Eleven lär sig hur klassisk islam förhåller sig till olika religiösa tolkningar.
 • Eleven förstår att islams interna mångfald är en styrka.
 • Eleven känner igen olika former av islams mångfald, till exempel högtidstraditioner.
 • Eleven lär sig att han eller hon har rätt att följa sin egen familjs religiösa högtider och högtidstraditioner.
 • Eleven lär sig att man inte får diskriminera andra muslimer för att de har en annan uppfattning om något.

Undervisningstips

 • Eleverna intervjuar varandra om hurdana högtider deras familjer firar.
 • Samla svaren i en gemensam tabell. Högtiderna kan delas in i kulturella och religiösa högtider. Diskutera hur olika tolkningar av islam förhåller sig till kulturella högtider.
 • Titta på bilden på sidan 32 tillsammans. Utgående från bilden kan eleverna räkna upp gemensamma drag och skillnader i klädseln när man firar högtider hemma.
 • Om eleverna betonar skillnaderna kraftigt, bör du som lärare berätta att diskriminering på grund av religion är förbjuden såväl inom islam som enligt finsk lag.
 • De två största riktningarna inom islam är sunni och shia. De fick sin början efter Profetens död. Inom båda riktningarna följer man Koranen och Profetens exempel. Skillnaderna kan sammanfattas till exempel så här:
 1. Sunnimuslimerna följer Koranen och sunna, alltså Profetens exempel. De flesta av dem tror att Profeten inte hann utse någon efterföljare åt sig innan han dog. Enligt sunni får vilken god muslim som helst leda det islamska samfundet.
 2. Det arabiska ordet shia betyder efterföljare. I Koranen (K. 37:38) kallas profeten Nuhs efterföljare, dit också profeten Ibrahim hörde, för shia.
 3. Shiamuslimerna följer Koranen och sunna precis som sunnimuslimerna. Enligt shia hann Profeten utse en efterföljare vid Ghadir Khum och muslimernas ledare ska vara en ättling till Profeten. Därför firar shiamuslimerna id al ghadir.