2. Guds enhet

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Ykseys

Mål

  • Eleven lär sig att tawhid, Guds enhet, utgör kärnan i islam.
  • Eleven lär sig vad islam lär om Guds unika egenskaper.
  • Eleven lär sig begreppet asma al husna och att Guds namn finns i Koranen.

Undervisningstips

  • Eleverna kan studera bilden på sidan 40 och parvis fundera på var de har sett samma handtecken. På internet finns bilder av till exempel kända fotbollsspelare som använder tecknet. Också på korantavlor är tecknet vanligt. Det beskriver Guds enhet inom islam.
  • Läs suran Den rena tron och gå igenom de av Guds egenskaper som nämns i den. Längre hunna elever kan läsa Tronens vers på egen hand och plocka ut de av Guds egenskaper som nämns i den.
  • Titta på asma al husna-tabellen på sidan 41. Jämför de arabiska orden med de svenska översättningarna. Diskutera att det kan vara svårt att hitta exakta motsvarigheter till de arabiska begreppen. Det beror bland annat på att språken är olika och på att orden har tolkats olika under olika tidsperioder.