3. Vad är shirk?

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Mitä on shirk

Mål

  • Eleven lär sig att enligt islam påverkar inte formler och föreställningar någons framtid, för enligt islam kommer all makt och kraft från Allah.
  • Eleven förstår att enligt islam är vidskepelse och föreställningar en del av shirk, alltså att likställa andra krafter med Gud.
  • Eleven förstår hur viktigt det är inom islam att tro på en enda Gud, att lita på Gud och att göra gärningar enbart för Honom.

Undervisningstips

  • Skriv exempel på föreställningar och vidskepelse på tavlan och fundera på hur de har uppkommit.
  • Fundera på varför trollformler eller magiska föremål inte kan hjälpa eller förändra en persons öde enligt islamsk lära.
  • Titta på filmer på Youtube om hur idrottare åkallar Gud för att be om välsignelse för sina prestationer. Använd till exempel ”famous muslim final 2” som sökord.
  • På bilderna i det här kapitlet finns ett armband som tros skydda mot det onda ögat och avundsjuka blickar samt en svart katt som tros medföra otur för den som ser den. Diskutera de här föreställningarna, var de kan ha kommit ifrån och hur man kan skydda sig mot till exempel avundsjuka.
  • Förklara att inom islam kan shirk vara både litet och stort. Vidskepelse begränsar människans val och kan därmed skada hennes eget och hennes närståendes liv.

Koranvers 57:22 som finns på nätet i en ruta:
Ingen olycka drabbar jorden och inte heller er själva utan att den förts in i [Vår] bok, innan Vi sätter den i verket. Detta kostar inte Gud någon möda.