4. Religiösa skyldigheter

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Uskonnolliset velvollisuudet

Mål

 • Eleven lär sig att det finns obligatoriska religiösa skyldigheter inom islam och känner till vilka de är.
 • Eleven bekantar sig med trosbekännelsen samt varför och var den används.
 • Eleven lär sig att den islamska bönen är den näst viktigaste skyldigheten och att den är en del av ibada, att tjäna Gud.
 • Eleven lär sig att allmosan hjälper dem som har det sämre ställt och stärker karaktären hos den som ger den enligt islam.
 • Eleven lär sig när man fastar och vilka muslimer som är skyldiga att fasta inom islam.
 • Eleven lär sig att enligt islam är vallfärden en skyldighet för varje muslim som har råd med den.

Undervisningstips

 • Diskutera varför trosbekännelsen är viktig för gärningarna. De övriga religiösa skyldigheterna inom islam, alltså bönen, allmosan och fastan, bygger på att man förstår trosbekännelsen.
 • Diskutera allmosan och varför den, enligt islam, är obligatorisk för de förmögna samt till vem allmosa ska ges. Diskutera på vilket sätt alla muslimer har nytta av allmosan.
 • Alla religiösa gärningar ska enligt Koranen bygga på tron på en enda Gud. (K. 3:18). Fundera på vad det betyder.
 • Diskutera vilken inverkan religiösa ritualer har i vardagen. Kan de bryta vardagsstressen? På vilket sätt ger religiösa gärningar människan kraft och förbättrar livskvaliteten enligt islam?
 • Diskutera om religiösa ritualer kan missbrukas. Hur borde man, enligt islam, lära barn att utföra ritualerna?
 • Hur syns andligheten i de dagliga religiösa skyldigheterna?
 • De religiösa skyldigheterna inom islam finns till för att man ska må bra.
 • Diskutera syftet, fördelarna och eventuella nackdelar med den religiösa fastan. Eleverna kan hitta på ett teaterstycke om hur man ska uppföra sig vid iftar. Temat kan till exempel vara om man ska frossa under fastan.