5. Undantag från skyldigheterna

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Poikkeukset velvollisuuksista

Mål

  • Eleven kan nämna undantag från de religiösa skyldigheterna.
  • Eleven lär sig att inom islam är syftet med undantagen att underlätta livet.
  • Eleven lär sig att inom islam är lindringarna en del av Guds nåd och att det är en välsignelse att använda dem till exempel när man reser, är sjuk, har mens, är gravid eller ammar.

Undervisningstips

  • Börja med att repetera fastan och dess längd och skriv ner vem som inte får eller kan fasta enligt islamsk lära.
  • Diskutera sedan varför dessa människor enligt islam har rätt att inte fasta och hur de ska kompensera de förlorade fastedagarna.
  • De som inte kan fasta deltar vanligen i fastan på andra sätt, till exempel genom att laga mat och bjuda de fastande på mat vid iftar. För varje måltid som de bjuder på får de samma belöning som den som fastar. Titta på bilderna i kapitlet och diskutera hurdan mat som passar bäst att äta under fastan.
  • Diskutera när det finns undantag för bönen och varför de är en välsignelse.