6. Kamp

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Kamppailu

Mål

  • Eleven lär sig vad inre eller stora jihad och yttre eller lilla jihad betyder.
  • Eleven lär sig att stora jihad, den inre kampen, kräver olika saker av olika personer. Eleven förstår att muslimerna, enligt islam, för en inre kamp för att vara goda muslimer och att den nödvändigtvis inte syns utåt.
  • Eleven lär sig på vilka olika sätt lilla jihad, den yttre kampen, kan föras enligt islam. 
  • Eleven förstår att beväpnat krig är en sista försvarsmetod som de flesta lärda inte anser vara berättigad enligt Koranen.
  • Eleven funderar på med vilka metoder man kunde uppnå mer sämja och fred i världen.

Undervisningstips

  • Titta på bilderna på sidorna 54–55 i läroboken. Diskutera när och varför det kan vara svårt att vara annorlunda. Ge exempel.
  • Se en barn- eller ungdomsfilm om kamratrelationer, mobbning eller rusmedelsmissbruk. Diskutera utgående från filmen hurdana saker barn och unga får kämpa med för att agera rätt.
  • Fundera på vilka val mellan rätt och fel muslimer måste göra i det dagliga livet för att vara goda muslimer.