7. Livet efter döden

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Elämä kuoleman jälkeen

Mål

 • Eleven lär sig vad livet efter döden innebär inom islam.
 • Eleven kan namnge faserna i livet efter döden enligt islam.
 • Eleven får en uppfattning om vad som händer i varje fas enligt islam.
 • Eleven läser några koranverser om livet efter döden.

Undervisningstips

 • Läs Koranen 15:28–29 tillsammans om hur Allah skapade människan av lera och andades in något av sin ande i henne. Diskutera trosuppfattningen som går ut på att när anden lämnar kroppen i samband med att en människa dör, börjar kroppen igen återgå till den lera som Gud skapade människan av.
 • Andra koranverser om hur människan skapades av jorden: K. 32:7–8, 3:59, 30:20.
 • Läraren kan fråga eleverna om någon av dem har varit på en begravning. Ingen måste berätta om sina upplevelser. Syftet med övningen är inte att tvinga någon att tala om svåra eller sorgliga saker, men de som vill dela med sig av sina erfarenheter kan berätta hur begravningen gick till. Vissa elever kan ha deltagit i andra än muslimska begravningar och kan berätta om likheter och skillnader mellan begravningarna inom olika religiösa samfund.
 • Om döden i Koranen: K. 3:185. Diskutera att döden är en nödvändig fas av människans liv.
 • Om att livet på jorden är begränsat: K. 3:145. Diskutera att ingen dör utan Allahs tillstånd och att Gud har bestämt hur länge var och en ska leva på jorden. Enligt islam har tiden getts för att människan ska lära sig om religionen och växa upp till en god människa som gör goda gärningar.
 • Om uppståndelsedagen: K. 6:12.
 • Domedagen nämns på flera ställen i Koranen: K. 1:4, 2:281, 3:9, 3:25, 3:106. Diskutera att på Domedagen uppräknas vars och ens val och gärningar under livet, både goda och onda, så att var och en vet vad han eller hon har gjort av fri vilja. Enligt islamsk tro dömer Gud var och en rättvist. De som har följt Gud kommer till Honom i Paradiset. De som inte har trott på Gud får ett evigt straff.