2. Profeten som far och morfar

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Profeetta isänä ja isoisänä

Mål

 • Eleven lär sig den islamska läran om hurdan profeten Muhammed var som far och hur han behandlade sina barn samt hurdan Muhammed var som morfar och hur han behandlade sin dotter Fatimas barn.
 • Eleven lär sig att enligt islamska berättelser älskade profeten Muhammed alla barn och sade att de ska behandlas väl och kärleksfullt.

Undervisningstips

 • Eleven bör veta att en del profeter hade familj och andra inte. Enligt islamsk tradition var profeternas liv och personligheter olika. De förenades av godhet. Islam lär att till exempel profeten Ibrahim, profeten Zakariya och profeten Muhammed hade familj och barn.
 • Titta på bilderna på sidorna 65–67 i läroboken. Vad säger de om hur barn uppfostras inom islam? Välj tre saker, till exempel kärlek, sunda levnadsvanor och utbildning.
 • Läs följande hadith tillsammans:

Abu Huraira berättade att Profeten kysste Hasan, när Al Aqra ibn Habis al Tamim satt bredvid. Al Aqra sade: ”Jag har tio barn och jag har aldrig kysst ett enda av dem.” Profeten tittade på honom och svarade: ”Den som inte är nåderik mot andra, kommer inte heller att behandlas nåderikt.” (Al Bukhari)

 • Sedan får eleverna gruppvis skriva ner de fyra viktigaste reglerna för barnuppfostran. Gå igenom reglerna tillsammans och välj fyra gemensamma regler. Reglerna kan vara till exempel följande:
 1. Visa ditt barn tillgivenhet och kärlek.
 2. Hälsa alltid på barn med ett leende.
 3. Vägled dina barn milt.
 4. Ta barnen i beaktande i det dagliga livet.
 • Berätta att också de andra profeterna, enligt islam, uppmanade alla att högakta andra människor. Luqmans råd till sin son: K. 31:12–19.