3. Profeten som make

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Profeetta aviomiehenä

Mål

  • Eleven lär sig att inom islam är äktenskapet, samt kärleken och nåden mellan makarna, Guds tecken på Hans skapelse.
  • Eleven lär sig av profeten Muhammeds exempel att han var en förstående, hjälpsam och tålmodig make enligt islamsk tro.
  • Eleven lär sig att Profetens fruar kallas för de Troendes mödrar och att enligt islamsk tradition var och en av dem hade viktiga uppgifter i samhället.

Undervisningstips

  • Repetera berättelsen om när Profeten fick de första koranverserna och darrande återvände hem. Hemma bäddade hans hustru Khadija ner honom och trodde att han var Guds utvalde.
  • Berätta andra berättelser om Profeten som make, till exempel att han lappade sina egna kläder och utförde hushållssysslor.
  • Fundera på vad muslimerna kan lära sig av de Troendes mödrar. Var kvinnorna samhälleligt aktiva och lyssnade man på deras åsikter?
  • Diskussionstips från bilderna i kapitlet: Det berättas att profeten Muhammed var vänlig och förstående mot sina fruar. Enligt islamsk tradition sprang han bland annat i kapp med sin hustru Aisha och hjälpte sina hustrur att köpslå. I berättelserna uppmanade också Profeten sina efterföljare att lära sina barn simma och att vara nåderika och kärleksfulla mot sina barn.
  • Berätta att osmanerna, som omtalas i bildtexten på sidan 70, i huvudsak var muslimer, men att det i deras rike också fanns andra folk som fick behålla sin kultur och tro. När riket splittrades bildades det nuvarande Turkiet.