4. Profetens följeslagare

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Profeetan seuralaiset

Mål

  • Eleven lär sig vad sahaba är.
  • Eleven lär sig vilka de fyra första kaliferna var enligt islamsk tradition.
  • Eleven lär sig de första kalifernas berättelser och deras kopplingar till Profetens familj.
  • Eleven förstår de historiska följderna av meningsskiljaktigheterna vid valet av de första kaliferna.
  • Eleven lär sig vilka värderingar och ideal som låg till grund för den första islamska staten.

Undervisningstips

  • Titta på bilden på sidan 77 i läroboken. Vad händer på bilden?
  • Gör grupparbeten om kaliferna.
  • Gör en tidslinje över kalifernas regentperioder.
  • Gå igenom hur sunni och shia fick sin början efter Profetens död.