6. Flytten till Medina och återkomsten till Mekka

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Muutto Medinaan ja paluu Mekkaan

Mål

 • Eleven lär sig att enligt islamsk tradition tog muslimerna makten över Mekka på fredlig väg.
 • Eleven lär sig att freden vid al-Hudaybiya gjorde det möjligt för islam att spridas på fredlig väg och återvända till Mekka.
 • Eleven repeterar den islamska tideräkningen, som började vid hijra.
 • Eleven lär sig att profeten Muhammed berättas vara en förebild för fred.
 • Eleven lär sig att Mekka blev en muslimsk stad vid den här tidpunkten.

Undervisningstips

 • Läs Koranens 48:e sura, surat al fath, Segern. Där nämns sakina, som betyder en känsla av lugn och stillhet. Diskutera i vilka situationer man kan känna sakina. (Till exempel när man ber.)
 • Titta på bilden på sidan 82 i läroboken och diskutera vad som händer på bilden.
 • Fundera på varför al-Hudaybiya-avtalet var så viktigt för islam:
 1. Avtalet ingicks mellan Profeten och Quraish.
 2. I av talet erkändes den islamska stadsstaten Medina.
 3. Avtalet garanterade fred i tio år.
 • Betona att Profeten, enligt islamsk tradition, aldrig bröt mot sina avtal. Det var Quraish och dess bundsförvanter som bröt mot al-Hudaybiya-avtalet.
 • Fundera på varför profeten Muhammed, enligt berättelserna, inte ville hämnas på Mekkaborna för den orätt som muslimerna hade utsatts för. Detta hänger ihop med vers 12:92 i Koranen.