7. Den sista vallfärden

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Viimeinen pyhiinvaellus

Mål

 • Eleven lär sig att den sista vallfärden utgör ett exempel på vallfärdsritualerna för alla muslimer.
 • Eleven bekantar sig med Profetens avskedspredikan.
 • Eleven lär sig de viktigaste värderingarna och principerna i den islamska avskedspredikan.
 • Eleven lär sig var profeten Muhammed dog samt när och var han begravdes enligt islamsk tradition.

Undervisningstips

 • Visa en karta över Arabiska halvön på tavlan och peka ut Medina och Mekka.
 • Påminn om att Profeten i berättelsen företog vallfärden efter att ängeln Jibril hade gått igenom Koranen två gånger med honom. Profeten förstod att han snart skulle dö.
 • Vallfärdsritualerna görs fortfarande på samma sätt som Profeten anses ha utfört dem. Det finns bara en vallfärd att utgå från.
 • Enligt islamsk tro höll Profeten sin avskedspredikan under vallfärden.
 • Avskedspredikan finns nerskriven i flera olika källor:
 1. Hadith-samlingar: Muslim, Abu Dawud, ibn Majah och Ahmad.
 2. Profetens biografi, som sammanställts av ibn Hisham. Den har översatts till finska av Jaakko Hämeen-Anttila.
 • Den sista vallfärden befäste islams ställning på Arabiska halvön.
 • Profeten Muhammed dog, enligt islamsk tradition, bara tre månader efter vallfärden. Visa en bild av Profetens grav i Medina.
 • Gå vid behov igenom hur förvaltningen bildades efter Profetens död. Detta hänger ihop med avsnitt 3.4 om Profetens följeslagare.