1. Ibrahims barn

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Ibrahimin lapset

Mål

  • Eleven märker att judendomen, kristendomen och islam har gemensamma rötter via profeten Ibrahim och att judarna, de kristna och muslimerna därför kallas även för Ibrahims barn.
  • Eleven lär sig att det berättas om ett stort antal gemensamma profeter i dessa tre religioners heliga skrifter och att varje religion följer den lag som dess egen profet förmedlade.
  • Eleven förstår att dessa tre världsreligioner har mycket gemensamt trots skillnaderna.

Undervisningstips

  • Repetera profeten Ibrahims historia och släktträd.
  • Notera i kedjan av profeter att judarna härstammar från profeten Musas folk via profeten Yaqub, att profetens Isas efterföljare kallas för kristna och att profeten Muhammeds efterföljare kallas för muslimer.
  • Diskutera hur mycket gemensamt dessa tre religioner har trots att det finns skillnader.
  • Titta på bilden på sidan 91. Den beskriver sambandet mellan Ibrahims barns religioner: de kommer från samma källa, men återspeglas på lite olika sätt på jorden, det vill säga alla tre religionerna anses härstamma från samma gud, men de uttrycks och tolkas på lite olika sätt.
  • Bilden på sidan 92 visar att religionerna har olika kännetecken och heliga föremål. Diskutera dessa heliga föremål på lektionen: Varför kan troende kristna ha ett kors (krucifix) eller ikoner hemma? Vilka kännetecken har judarna? Vilka kännetecken har muslimerna?