2. Judendomen

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Juutalaisuus

Mål

 • Eleven bekantar sig med judarnas viktigaste högtider.
 • Eleven känner igen de viktigaste symbolerna och föremålen för judendomen: davidsstjärnan, menora, shofar, tefillin.
 • Eleven känner igen judarnas trosbekännelse.
 • Eleven lär sig vilka heliga skrifter som är viktigast för judarna.
 • Eleven lär sig vad sabbat är.
 • Eleven lär sig vilken betydelse profeten Musa har för judarna.
 • Eleven kan jämföra likheter och skillnader mellan judiska och islamska seder.

Undervisningstips

 • Fråga eleverna innan ni läser texten vilka judiska högtider och annat judiskt som de känner till.
 • Titta på bilderna av judiska föremål i läroboken och diskutera:
  a) om de är bekanta för eleverna sedan tidigare och
  b) hur de hör ihop med judendomen.
 • Jämför begrepp inom islam och judendom:
 1. imam och rabbi
 2. moské och synagoga
 3. fredag och sabbat
 4. Koranen och Tora samt
 5. halal och kosher genom att diskutera eller till exempel genom att göra bildkollage.
 • Besök en synagoga eller titta på bilder av en synagoga och jämför den med en moské. Vilka skillnader eller likheter finns det?