4. Islam och bokens folk

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Islam ja kirjan kansat

Mål

 • Eleven lär sig vem som hör till bokens folk enligt Koranen och varför de kallas så.
 • Eleven lär sig vilka böcker bokens folk har fått enligt Koranen.
 • Eleven lär sig hur Allah, i Koranen, har befallt muslimerna att bemöta bokens folk och andra som inte är muslimer.

Undervisningstips

 • Eleven läser vers 5:5 i Koranen.
 • Visa en karta över Arabiska halvön och peka ut Mekka, Medina, Jerusalem och Betlehem.
 • Om skolan har en Bibel, visa den för eleverna. Beskriv Bibelns uppbyggnad:
 1. Gamla testamentet: judarnas heliga skrifter, ur islamsk synvinkel bland annat Tora och Psalmerna.
 2. Nya testamentet: de kristnas heliga skrifter, ur islamsk synvinkel bland annat Evangeliet.
 • Visa bilder av Tora på internet och berätta varför boken som Ibrahim fick också kallas för Bokrullen inom islam.
 • Islam godkänner inte diskriminering: Gud har delat upp människorna i stammar och folk, men det är de inre egenskaperna (K. 49:13) som avgör vem som är en god människa, inte de yttre egenskaperna. Olika språk och utseenden är en rikedom.
 • Bokens folk har en särställning inom islam. Ur islams synvinkel har muslimerna samma kedja av profeter och samma heliga skrifter från Gud.
 • Närheten med de två andra religionerna ses i matbestämmelserna och tillståndet att gifta sig med en kvinna från något av bokens folk (K. 5:5).
 • I religionen, din, finns inget tvång (K. 2:256).
 • Profetens exempel var att visa respekt för de tillställningar som representanter för andra religioner ordnade i Medina.