5. Andra världsåskådningar

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Muita tapoja katsoa maailmaa

Mål

  • Eleven lär sig om olika livsåskådningar.
  • Eleven lär sig att man kan och får diskutera religionsfrågor också med personer som tror och tänker annorlunda.
  • Eleven bekantar sig med en religionslös åskådning.
  • Eleven övar på dialog mellan religioner.

Undervisningstips

  • Planera till exempel gemensamma lektioner med skolans undervisningsgrupper i andra religioner, där eleverna får presentera sin egen religion och ställa frågor om andra religioner. Diskutera med eleverna vad man ska tänka på när man ställer frågor om någon annans religion.
  • Gör ett studiebesök utanför skolan eller bjud in en gästföreläsare till skolan.
  • Se en film där en representant för en annan religion presenterar sitt liv och sin vardag och diskutera filmen.
  • Öva på religionsdialog genom att låta eleverna spela representanter för olika religioner. Påminn eleverna om att visa respekt för andra, även om det bara är ett rollspel.