6. Tolerans

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Suvaitsevaisuus

Mål

  • Eleven förstår att tolerans och respekt är en av huvudprinciperna för islam.
  • Eleven lär sig att enligt islam levde profeten Muhammed i fred med dem som trodde annorlunda.
  • Eleven bekantar sig med Barnkonventionens artikel om religionsfrihet.

Undervisningstips

  • Diskutera vad tolerans och respekt är och fundera på hur de syns i praktiken:

a) hur andra visar tolerans mot muslimer,

b) hur olika muslimska grupper visar varandra tolerans och

c) hur muslimer visar tolerans mot andra grupper.

  • Läs följande verser om tolerans i Koranen: K 2:256, 88:22, 10:99, 60:8–9 och 49:10–13.
  • Fundera på om människorna egentligen är olika, även om de kommer från olika världsdelar, tror på olika sätt eller talar olika språk. Vilka skillnader och likheter finns det? Eleverna kan tänka på sina vänner, sina släktingar och sina bekanta från olika håll i världen.
  • Diskutera vilka utmaningar, bekymmer och svårigheter man kan råka ut för när man lever mellan två kulturer. Eleverna är muslimer, men samtidigt också finländare och kanske representanter för ytterligare någon kultur. Fundera på hur man kan hitta balans mellan olika identiteter.
  • Fundera tillsammans på hur religionsfriheten och barnens rättigheter tillgodoses i Finland.