1. Insamling och uppbyggnad

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Kokoaminen ja rakenne

Mål

 • Eleven lär sig i stora drag hur Koranen sammanställdes och standardiserades.
 • Eleven lär sig huvudprinciperna för hur och varför det arabiska skriftspråket har utvecklats.
 • Eleven lär sig att surorna indelas i verser, aya.
 • Eleven lär sig att Koranen indelas i Mekka- och Medinasuror beroende på i vilken stad Muhammed anses ha fått uppenbarelsen.
 • Eleven repeterar vad basmala är, det vill säga bismillahi al rahmani al rahim.
 • Eleven lär sig att Koranen har översatts till många språk, också finska och svenska.
 • Eleven lär sig att inom islam är det en viktig färdighet för muslimerna att kunna Koranen utantill.

Undervisningstips

 • Diskutera varför det är viktigt att veta om det är frågan om en Mekka- eller Medinasura när man ska tolka Koranen. Fundera på hur muslimernas ställning förändrades i och med hijra.
 • Titta på bilden på sidan 114. Diskutera hurdan en bra koranskola ska vara.
 • Tala om hur viktig utantillinlärning är inom den islamska kulturen och påminn om att det var det första sättet att förmedla information.
 • Eleverna bör öva på att hitta rätt sura och vers i Koranen. I den arabiskspråkiga Koranen har varje sura en rubrik och vanligen står surans nummer till höger om rubriken och antalet verser till vänster. Berätta också att en vers ur en sura vanligen markeras med versens nummer samt surans namn och nummer.
 • Eleverna kan kolla i innehållsförteckningen hur många suror det finns i Koranen. Koranen har 114 suror och i varje sura finns det verser av olika längd.