10. Kvinnorna i Koranen

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Naiset Koraanissa

Mål

  • Eleven lär sig att Koranen innehåller berättelser om kvinnor som utgör förebilder för hela mänskligheten.
  • Eleven bekantar sig med Koranens och profeten Muhammeds berättelser om hur kvinnor har agerat under olika tidsperioder.
  • Eleven lär sig att, enligt Koranen, var Asiya en av de troende kvinnor som kom till Paradiset.
  • Eleven lär sig att Bilqis, enligt Koranen, var en god regent som förhandlade innan hon fattade beslut.

Undervisningstips

  • Diskutera hurdan person Asiya var enligt Koranen och om hon agerade självständigt trots sin make. Eleverna kan söka exempel på Asiyas agerande i boken:
  1. Asiya räddar Musa.
  2. Asiya lär Musa tro på en enda Gud.
  3. Asiya motarbetar sin mans religion.
  • Diskutera drottning Bilqis egenskaper, som nämns i texten i läroboken. Enligt islamsk tradition var Bilqis en god och rättvis regent. Hurdana prövningar utsätter Bilqis Sulaiman för i berättelsen? Vad händer när Bilqis inser att Sulaiman är en profet?
  • Fundera på vilken ställning kvinnan har inom islam utifrån de här berättelserna.