11. Ynglingarna i grottan

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Luolan nuorukaiset

Mål

  • Eleven lär sig att enligt islamsk tradition förde profeten Muhammed dialog med olika religioner och att suran Grottan anses vara ett av svaren på de frågor som ställdes i den dialogen.
  • Eleven lär sig att ynglingarna i grottan är kända inom den judiska traditionen.
  • Eleven lär sig att i berättelsen var ynglingarna i grottan med om ett under: de sov så länge att de vaknade i en ny tid där invånarna var goda troende.

Undervisningstips

  • Eleverna tar reda på varför suran Grottan är viktig för muslimerna:
  1. suran läses varje fredag och
  2. de första verserna skyddar mot fel messias. (Fel messias, al dajjal, är ett tecken på världens undergång inom islam.)
  • Påminn om att fredagen enligt den islamska kalendern börjar på torsdagen efter maghrib-bönen och pågår tills fredagens maghrib-bön börjar.
  • Berätta att i berättelsen bodde ynglingarna i grottan vid berget al Raqiim i Jordaniens nuvarande huvudstad Amman. Vissa tror att händelserna i berättelsen ägde rum i Turkiet, men historiska och geologiska bevis tyder på att det var i en grotta i berget al Raqiim nära Amman. Arkeologer hittade en grotta med ett tempel ovanpå, och under umayyaderna byggdes templet om till en moské. Där finns fortfarande rester av en gammal mihrab och ett tempel på var sida av grottan. Inne i templet finns fyra stengravar. Under abbasiderna byggde muslimerna en ny moské söder om grottan. Den besöks än i dag till minne av ynglingarna i grottan.
  • Eleverna letar fram en karta över Jordanien och pekar ut Amman.