3. Tronens vers

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Valtaistuimen jae

Mål

 • Eleven lär sig vilken betydelse Tronens vers har inom islam och var den finns (K. 2:255).
 • Eleven lär sig att Tronens vers handlar om Guds enhet, tawhid, och att tawhid är grunden för islam.
 • Eleven lär sig att Tronens vers handlar om Guds egenskaper.
 • Eleven lär sig vad det betyder att Allah är den Allsmäktige, den Nåderike, den Allvetande, den Levande, skapelsens evige Vidmakthållare, Härskaren, den Höge, den Barmhärtige, den Kärleksfulle, den Store och den Evige inom islam.
 • Eleven förstår varför muslimer läser Tronens vers.

Undervisningstips

 • Låt eleverna lyssna till en recitation av Tronens vers via internet (sökord till exempel ”recitation ayatul kursi”). Berätta för eleverna innan recitationen börjar hur man enligt islam ska uppföra sig när man läser Koranen eller lyssnar till en recitation. Alla ska vara tysta och koncentrera sig på att lyssna.
 • De som inte förstår alla arabiska ord kan läsa en översättning samtidigt som de lyssnar.
 • Gå igenom översättningen tillsammans. Eleverna lär sig versens betydelse inom islam.
 • Diskutera till exempel varför muslimerna anser att Koranen är Profetens under.
 • Eftersom bara en femtedel av muslimerna har arabiska som modersmål har Koranen översatts till många språk. Be eleverna ta med sig olika översättningar till skolan och jämför hur till exempel Tronens vers har översatts till olika språk.
 • Diskutera varför muslimer bör läsa Koranen varje dag enligt islamsk lära.
 • Eleverna läser Tronens vers i läroboken och räknar sedan hur många av Allahs egenskaper som nämns i versen.
 • Om ni har tid, kan varje elev i tur och ordning läsa Tronens vers högt.
 • Eleverna söker fram versen i Koranen både på svenska och på arabiska.