4. Suran Baktalaren

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Panettelijan suura

Mål

  • Eleven bekantar sig med suran Baktalaren, surat al humaza.
  • Eleven lär sig vad Allah varnar människorna för i suran Baktalaren.
  • Eleven bekantar sig med hur surat al humaza reciteras.
  • Eleven lär sig surans betydelse inom islam.

Undervisningstips

  • Lyssna på en recitation av suran Baktalaren, gå igenom översättningen och eleverna får lära sig surans betydelse inom islam.
  • Förklara till exempel följande för eleverna:
  1. Enligt islamsk tro är surans viktigaste lärdom vad som händer om människan går vilse i livet. Syftet med suran är att påminna om att tiden är begränsad och att man ska utnyttja tiden på jorden så väl som möjligt.
  2. Enligt de lärda är surans beskrivning av helvetet den kraftigaste i hela Koranen.
  3. Suran Baktalaren är den sista suran som beskriver livet efter döden.