5. Suran Den minsta hjälp

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Avustuksen suura

Mål

  • Eleven bekantar sig med suran Den minsta hjälp.
  • Eleven bekantar sig med surans förklaring och förstår surans budskap inom islam.
  • Eleven funderar på hur hen själv kan idka välgörenhet enligt suran.
  • Eleven bekantar sig med suran på arabiska.

Undervisningstips

  • Lyssna på en recitation av suran Den minsta hjälp, gå igenom översättningen och eleverna får lära sig surans betydelse inom islam.
  • Diskutera de saker som nämns i texten, såsom i vilka situationer man kanske slarvar med bönen.
  • Diskutera också på vilka olika sätt man kan hjälpa andra. Hur känns det att hjälpa? Varför?
  • När eleverna övar på suran kan de lyssna på en recitation till exempel via internet och läsa med i texten. Det finns många webbplatser där man kan lyssna till koranrecitation på arabiska med sökordet ”quran recitation”. I olika gratisapplikationer kan man välja om samma vers ska upprepas många gånger och om man vill se den arabiska texten. Det snabbaste sättet att hitta en sura är vanligen att använda surans arabiska eller engelska namn som sökord, såsom surat al ma’un, så erbjuder Youtube vanligen direkt just den enskilda suran.