6. Sanningens förnekare

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Uskottomien suura

Mål

  • Eleven bekantar sig med berättelsen som gav upphov till suran Sanningens förnekare.
  • Eleven lär sig suran Sanningens förnekare och bekantar sig med dess översättning.
  • Eleven funderar på hur muslimer kan integreras i och följa det finländska samhällets regler.

Undervisningstips

  • Lyssna till och recitera suran Sanningens förnekare tillsammans med eleverna och läs den svenska översättningen. Eleverna lär sig surans betydelse inom islam.
  • Diskutera med hjälp av berättelsen om en finländare kan vara muslim och om en muslim kan vara finländare. I vissa undervisningsgrupper kan det finnas fördomar: muslimerna kallar finländare för kafir, även om ordet egentligen avser de araber i Mekka som torterade muslimer.
  • Utnyttja också innehållet i avsnitt 1.2 och 4.6.
  • Läs berättelsen om suran Sanningens förnekare och titta på teckningen på sidan 128 av två händer med en sol och en måne samt en hög med guld och andra rikedomar. Varför godkände Profeten inte gåvorna och förslaget i berättelsen?