7. Ett tvinnat rep

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Niiniköyden suura

Mål

  • Eleven bekantar sig med suran Ett tvinnat rep.
  • Eleven bekantar sig med surans förklaring och förstår vilken samhällelig och religiös betydelse den hade i Mekka när Muhammed enligt islamsk tradition anses ha fått den.
  • Eleven lär sig suran på arabiska.

Undervisningstips

  • Lyssna tillsammans på en recitation av suran Ett tvinnat rep, läs den svenska översättningen och diskutera surans betydelse inom islam.
  • Titta på bilden på sidan 131 i läroboken och diskutera vad som händer på bilden. (Abu Lahab anklagar profeten Muhammed för lögn.)

a) Vad hade Profeten berättat som Abu Lahab inte ville tro på? (Profeten hade berättat om tron på livet efter detta. Att tro på en enda Gud var inte obekant för Mekkaborna, men tron på livet efter döden kände man inte till.)

b) Av vilka andra skäl ville de rika personerna som hörde till den övre klassen inte att folket skulle sluta dyrka statyerna? (Det hade kommit många vallfärdare till Mekka varje år för att dyrka statyerna. De använde mycket pengar i Mekka och de rika högreståndspersonerna befarade att folk inte längre skulle vallfärda till Mekka och att deras inkomster skulle minska. Överlag ville de inte att Profeten skulle förkunna budskapet om att rika och fattiga var lika värda inför Gud.)

  • Lyssna på recitation av suran på arabiska med hjälp av en inspelning.