8. Den flyende tiden

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Iltapäivän suura

Mål

  • Eleven lär sig vad suran Den flyende tiden betyder inom islam.
  • Eleven förstår varför det är viktigt att ha tålamod.
  • Eleven lär sig att det finns konkreta hjälpmedel, utöver tålamodet, för att lära sig surorna utantill.

Undervisningstips

  • Inled lektionen med att lyssna till suran Den flyende tiden på arabiska och diskutera surans budskap med hjälp av den svenska översättningen.
  • Diskutera tålamod med hjälp av exempel och repetera också berättelsen om profeten Ayubs tålamod.
  • Skriv tillsammans ner metoder och hjälpmedel som eleverna har haft nytta av när de har lärt sig suror utantill exempelvis för koranskolan.
  • Hjälp för affischen (uppgift 3b) om tålamod finns bland annat i Koranen 2:45, 2:153, 3:200, 16:127, 28:54, 40:55, 94:5–6, 103:2–3.
  • På bilden på sidan 134 finns en flicka som lär sig Koranen på arabiska även om det inte är hennes hemspråk. Det sägs i haditherna att den som lär sig hela Koranen eller delar av den utantill, får sällskap av lydiga änglar, och att den som har svårt att lära sig men ändå tålmodigt fortsätter öva, får sällskap av dubbelt så många änglar.