9. Suran Tävlan i rikedom

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Kerskumisen suura

Mål

  • Eleven lär sig skilja mellan att drömma och att skryta.
  • Eleven förstår att det är arrogant och högfärdigt att skryta.
  • Eleven bekantar sig med suran Tävlan i rikedom och dess betydelse inom islam.
  • Eleven lär sig att drömmar är en del av livet.

Undervisningstips

  • Lyssna tillsammans på recitation av suran Tävlan i rikedom och, läs den svenska översättningen och diskutera surans betydelse inom islam.
  • Fundera tillsammans på var gränsen går mellan å ena sidan drömmar och stolthet och å andra sidan högfärdigt skryt.
  • Fundera på hur man, enligt islam, bör använda sin egendom för att den ska bli till välsignelse.
  • Lyssna på och recitera suran Tävlan i rikedom tillsammans. Berätta berättelsen då Muhammed fick suran.
  • Bilden i avsnittet är från ett köpcentrum. Eleverna kan fundera på sina egna köpvanor och på hur de använder sina pengar. Vissa människor köper gärna märkesvaror för att kunna visa upp dem för andra. Andra människor shoppar gärna ofta och billigt, utan att tänka på miljön eller om de verkligen behöver varan de köper. Diskutera detta med eleverna. Kunde man leva och klä sig väl utan att fokusera för mycket på fina märken eller köpa billigt producerade varor i stora mängder, och i stället ge pengarna som blir över till välgörenhet? Hur skulle någon som har det sämre ställt använda pengarna?