2. Avsikten

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Aikomus

Mål

  • Eleven lär sig vad niyya, avsikten, innebär inom islam.
  • Eleven förstår hur viktig avsikten är i allt som en muslim gör enligt islam.
  • Eleven bekantar sig med profeten Muhammeds ord om att enligt islamsk lära är människornas gärningar beroende av deras avsikter.
  • Eleven lär sig att muslimerna säger sin avsikt tyst för sig själva eller med låg röst innan de börjar tillbe Gud.
  • Eleven lär sig att man inom islam skiljer böner från varandra genom niyya, alltså genom att säga att man tänker be en viss bön.

Undervisningstips

  • Titta på bilden på sida 151. Vad har den med niyya att göra?
  • Gå igenom avsiktens betydelse inom islam med hjälp av en plus- och minustabell:

Hur lätt det är att göra goda gärningar inom islam:

 

Tänker göra något ont och gör det

Tänker göra något ont, men gör inte det

Tänker göra något gott, men gör inte det

Tänker göra något gott och gör det

 

+

 

+

++++++

  • Avsikten skiljer till exempel wudu från en vanlig tvätt enligt islam. Diskutera vad det beror på och varför man ska vara medveten om vad man vill göra. Svaren kan vara att man skiljer till exempel bönerna från varandra på det sättet och att man blir medveten om sambandet mellan avsikt och handlingar.