3. Fem gånger per dag

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Viisi kertaa päivässä

Mål

 • Eleven lär sig att bönen är en viktig del av ibada och att inom islam talar man till Gud i bönen.
 • Eleven lär sig bönens betydelse inom islam och dess mångsidiga inverkan som den kan ha på människan.
 • Eleven känner till de dagliga bönerna och de ritualer som hör till bönerna inom islam.
 • Eleven lär sig villkoren och reglerna för en godkänd bön enligt islamsk lära.

Undervisningstips

 • Berätta att bönen inte beskrivs i Koranen. Muslimerna vet hur de ska be via traditionen.
 • Eleverna kan fundera på varför muslimerna ber och varför Allah, enligt islamsk tro, har bestämt att muslimerna ska be. Islam lär att bönen är ett av de viktigaste sätten att tjäna Gud. I bönen tänker muslimerna på Skaparen, tackar Honom, lär sig och repeterar Hans lärdomar och uttrycker sin tillit till Honom. Enligt islam ger bönen människan tid med Gud.
 • Fundera på hur de dagliga bönerna kan påverka muslimernas välbefinnande mitt i all vardagsbrådska. Bönen kan vara ett sätt att stanna upp. Den är en kombination av rörelse och tanke.
 • Berätta för eleverna hur bönen, enligt islam, påverkas av att man ber i en moské. Inom islam är moskén Guds hus. Böneutropet skallar från minareten. Vilken betydelse har den gemensamma bönen för muslimerna?
 • Fråga eleverna vilka villkor det finns för de obligatoriska dagliga bönerna inom islam. Eleverna kan söka svaren i boken och diskutera villkoren.
 • Diskutera med eleverna hur man ska uppföra sig i moskén enligt islamsk lära. Man ska klä sig rent och snyggt. Man ska fokusera på bönen och undervisningen. Påminn eleverna om att moskén alltid ska hållas ren och snygg precis som hemmet och andra platser. Man får inte ropa eller föra oväsen i moskén, och mobiltelefoner och surfplattor ska vara inställda på ljudlös och inte ligga framme under bönen och annan gemensam verksamhet.
 • Berätta om de små skillnaderna i bönen mellan olika riktningar av islam. Shiamuslimerna använder en liten lerskiva, turba, som de vidrör med pannan under sujud. Enligt islamsk tradition brukade Profeten be utomhus direkt på rituellt ren jord. Användningen av turba för den här traditionen vidare och påminner om att Gud, enligt islamsk lära, skapade människan av jord. Ordet turbah är arabiska och betyder jord eller lera. Inom sunni och shia duger alla rituellt rena platser för bön. Inom sunni behöver pannan inte vidröra jord när man ber.
 • Fråga till exempel om någon av eleverna har besökt en moské. Eleverna kan berätta om sina erfarenheter.
 • Påminn eleverna om att det inte gör något om man av misstag har bett mot något annat håll än qibla.