4. På resa

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Matkalla

Mål

  • Eleven lär sig hur man, enligt islamsk lära, får och kan förkorta och kombinera bönerna när man reser.
  • Eleven förstår att inom islam är lindringarna, i fråga om bönerna, ett tecken på Guds nåd och barmhärtighet.
  • Eleven förstår att det inom islam finns olika villkor och regler för reseböner och för vem som anses vara på resa.

Undervisningstips

  • Gör en fantasiresa till en annan kontinent med eleverna. Du är flygplanets kapten. Det är ramadan och snart dags för zuhr-bönen. Den första flygresan slutar ändå inte förrän vid tiden för asr.

a) Hur gör eleverna med bönerna?

b) Och vad gör man om flygplanets toalett är sönder och det inte går att göra tvagningen där?

c) Hur många tänker fasta till solnedgången?

d) Och hur gör kaptenen i sådana situationer?

Fundera ut olika lösningar tillsammans.

  • Lyssna på likheter och skillnader i adhan och iqama.
  • Diskutera med hjälp av bilden på sidan 157 vad muslimer behöver ta med sig på resan så att de kan be på en ren plats. Visa en resebönematta och en liten Koran som får plats i fickan eller något annat litet utrymme.
  • Titta på bilden på sidan 158 och fundera på vad man enligt islam ska göra om rätt böneriktning är mot soffan (det får ju inte finnas något framför den som ber och ingen får gå där).