6. Fatima ber inte i dag

Vain Salam-oppimateriaalin käyttöön Tänään Fatima ei rukoile

Mål

  • Eleven lär sig hur de fysiska förändringarna i puberteten påverkar muslimernas liv.
  • Eleven förstår att enligt islam kan flickor och kvinnor inte alltid be eller fasta av personliga skäl och kan förhålla sig finkänsligt till det.
  • Eleven lär sig när muslimer enligt islam ska göra ghusl, den stora tvagningen.
  • Eleven förstår vilket ansvar den fysiska mognaden medför inom islam.

Undervisningstips

  • Inled lektionen med att fråga om eleverna har märkt att flickor och kvinnor inte alltid ber. Fråga om någon vet varför. Om eleverna inte klarar av att diskutera saken, lönar det sig säkert att välja självständigt arbete.
  • Det finns skäl att påpeka att man inte är van att diskutera den här saken öppet inom alla kulturer även om det är en helt naturlig sak och att man aldrig ska fråga någon varför han eller hon inte ber eller fastar.
  • Fundera tillsammans på om kvinnor kan gå till moskén eller delta i id-fester när de har mens. Tidigare när det inte fanns lika bra mensskydd som i dag uppmanades kvinnor att inte gå till moskén, för man tänkte att blodet kunde smutsa ner moskén. I dag finns inga sådana skäl längre. Dessutom har Profeten, enligt islamsk tradition, uppmanat alla att delta i id-festen även om de inte kan delta i den gemensamma bönen.
  • Du kan också ge eleverna möjlighet att ställa frågor anonymt genom att i slutet av lektionen be varje elev skriva en lapp med svar på följande frågor:

a) Lärde du dig något nytt?

b) Är det något annat du vill veta?

Sammanställ frågorna, besvara dem skriftligt och dela ut frågorna och svaren till eleverna nästa lektion.